Mariëtte Tijs heeft een lange loopbaan (sinds 2000) in mediation en coaching. Voor Approach put zij uit een brede achtergrond van opleidingen op het gebied van pedagogiek, communicatie(psychologie), management, Nederlands en diversiteitsvraagstukken. Haar vorige werkervaringen liggen op het terrein van onderwijs- en projectmanagement en studieloopbaan. Mariëtte is: MfN registermediator; MfN familie- en rechtbankmediator; METSer bij de Rechtbank Almelo (Mediator Tijdens Schorsing voorlopige voorzieningen); Is NOBCO – EMCC gecertificeerd Register Coach (Nederlandse Orde van Beroepscoaches); Contractpartner in Approach & Partners, een samenwerkingsverband op het terrein van WorkLifeCoaching en leeftijdsbewust personeelsbeleid voor 50plussers.