Werk- mediationervaring
Frank Emmelot is werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven. Vanaf 1997 is hij directeur van InterArbeid Mediation B.V. en partner bij InterVentium. Hij heeft in de achterliggende 25 jaar als MfN Register Mediator bij enige honderden arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid en bedrijfsleven). Hij treedt op als procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken (teammediation) en is gespecialiseerd in de bemiddeling bij vastgelopen reïntegratietrajecten bij ziekteverzuim.

Hij is als mediator verbonden aan de Rechtbank Utrecht en aan de Rechtbank Amsterdam en aan het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht. Hij geeft trainingen aan functioneel betrokkenen bij arbeidsconflicten, zoals casemanagers en psychologen en is als docent arbeidsrecht en samenwerkingsvraagstukken verbonden aan de beroepsopleiding en de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen.

Daarnaast verzorgt hij trainingen aan MfN-geregistreerde mediators in het kader van de specialisatieopleiding tot arbeidsmediator. Frank is co-auteur van het boek ‘Conflictvaardig op het werk’ (Jan Plevier en Frank Emmelot), Boom Uitgevers Amsterdam mei 2022.’

Wat is jouw drijfveer als mediator?
Het bijdragen aan het oplossen van disfunctionele kanten van conflicten, zodat de positieve kanten worden benut met als doel dat medewerkers en organisatie meer welzijn ervaren.

Wat kunnen partijen van jou verwachten aan de mediationtafel?
Als MfN Register Mediator en trainer/docent/auteur 25 jaar ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsmediation. Als professioneel procesbegeleider hanteert Frank een informele en oplossingsgerichte aanpak. Hij weet met aandacht voor de deelnemers een ontspannen sfeer te creëren, waarin een evenwichtig en constructief gesprek en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen mogelijk worden. Hij begeleidt de deelnemers bij het verkrijgen van regie over hun situatie, zodat keuzes voor een inhoudelijke oplossing kunnen worden gemaakt. Als arbeidsjurist en mediator is Frank in staat om deelnemers zowel op het juridische gebied als de sociaal-psychologische context te begeleiden.

Registraties / Lidmaatschappen

  • MfN registermediator
  • Lid Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
  • Lid NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging)
  • Lid VVA (Vereniging voor Arbeidsrecht)

Talen

  • Nederlands

Locatie kantoor

  • Driebergen/Zeist