Pioniers in Nederland

Steve Whittaker (directeur van The Lime Tree) was 25 jaar geleden één van de pioniers in Nederland op het gebied van mediation. Redacteuren Roger Ritzen en Rob Jagtenberg bespreken in deze jubileumjaargang van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement met Steve Whittaker o.a. de oprichting van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) (voorloper van het MfN) medio jaren negentig, wat daaraan voorafging, en wat er sindsdien zoal in de organisatie van mediation is gebeurd.

Het uitbreide interview is hier terug te lezen: Interview: De (zelf)organisatie en professionalisering van mediators (pdf).

Over het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement

Het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als ‘interdisciplinaire’ beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators.

In de 25ste jaargang van het tijdschrift komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: wat is er in 25 jaar bereikt, op het gebied van bemiddeling/mediation? Dat wil zeggen: wat is bereikt in de professionele praktijk in Nederland en in België? Wat is er bereikt qua wetenschappelijk inzicht in de wijzen waarop wij met conflicten omgaan?

Op de website van uitgever van het tijdschrift, Boom Juridisch, zijn de artikelen uit deze -en voorgaande edities- digitaal verkrijgbaar.

Over de auteurs van het interview

Roger Ritzen
Roger Ritzen is advocaat aan de Balie te Breda-Middelburg (Nederland) en EU-Advocaat aan de Balie te Antwerpen. Tevens erkend bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (België) en redacteur van TMD.

 

Rob Jagtenberg
Rob Jagtenberg is onder andere verbonden aan de Erasmus Universiteit en is TMD-redactielid. Hij trad enkele malen op als rapporteur-generaal voor de Raad van Europa op het gebied van ADR/mediation.